Liên hệ trực tiếp:

Trường THCS Mỹ Thuận

Mỹ Thuận, huyện Hòn Đất, Kiên Giang
kiengiang-thcsmythuan@edu.viettel.vn